Nordiskat samarbete

NP logotyp web

Inledning

Det nordiska reservofficerssamarbetet inleddes i 1935. I en anslutning till genomförandet av de årliga nordiska mästerskapen i fälttävlan hölls möte mellan ordförandena i de nordiska förbunden. Dessa möten formaliserades senare i ”Nordisk Ordförandekonferens”. 1958 blev samarbetet ytterligare utvidgat genom upprättandet av ”Det Nordiska Reservofficerspresidiet”. Stadgarna för det nordiska Reservofficerspresidiet har i stort varit oförändrade under tiden 1958 till 1988, då föreligger stadgar antagits av det nordiska reservofficerspresidiet och godkänds av de nordiska förbunden.JB web

Syftet med det nordiska reservofficerssamarbetet är att utbyta idéer och erfarenheter och att stimulera förbundens arbete i varje land till gagn för det egna landets försvar. Detta uppnås genom att förmedla kontakt, kommunikation och insikt emellan reservister i de nordiske länderna.

Nordiska Presidiet skall arbeta för att förmedla kontakt, kommunikation och insikt mellan reservister i de Nordiske länderna. Angelägenheter inom Nordiska Presidiet hanteras av generalsekreteraren Konteramiral Jørgen Berggrav (NO), (bilden).

SVEROF representeras i Nordiska Presidiet av två (2) personer som är av förbundsmötet valda som representanter i CIOR. Ersättare till Nordiska Presidiet styrelse bestäms av ansvarig för SVEROF:s internationella verksamhet vilket är CoD (Chief of Delegation) i CIOR.

Verksamhet

Nordiska Presidiet sammanträde fyra (4) gånger per år. Två av tillfällena sker under pågående CIOR arrangemang, Summer Congress samt Mid Winter Meeting. Övriga tillfällen sker mötena ambulerande mellan de nordiska länderna.

Nordiska Presidiet utgörs av en styrelse som sammanträder regelbundet. Styrelsen leds av en ordförande som till sin hjälp har en generalsekreterare.

Nordiska Presidiet är huvudman för att arrangera Nordiska Militära Tävlingarna som genomförs ambulerande mellan de nordiska länderna. Nordiska Militära Tävlingarna kan också bedrivas inom ramen för CIOR:s MILCOMP (Military Competition).

Nordiska Presidiet är bl.a. att bereda ärenden som man gemensamt önskar lägga fram till CIOR council för beslut.

Utöver verksamheten i CIOR har även Nordiska Presidiet kontakt med NORDEFCO (Nordic Defense Forces Co-operation) där syftet är att lyfta frågan om hantering av reservofficerare och att NORDEFCO ser Nordiska Presidiet som en remissinstans när det gäller hanteringen av reservofficerare.

Svenska delegationen i Nordiska Presidiet

Sedan 2015 representerar Sverige och SVEROF i Nordiska Presidiet av överstelöjtnant Peter Winroth som tillika är ansvarig för SVEROF:s internationella verksamhet i SVEROF styrelse samt Cheif of Delegation (CoD), vice President Sweden i CIOR. Vid hans sida finns major Jonas Stålhandske Palovaara som är utbildningsansvarig i SVEROF och tillika Assistant Secretary General (ASG) Sweden i CIOR.

För att komma till övriga nordiska hemsidor, klicka här.

 

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby