Om SVEROF

SVEROF-logga

SVEROF programförklaring

 

 

Sverige ska ha ett försvar som är modernt, kompetent och användbart. Försvarsmakten ska ändras från att vara ett förrådsställt invasionsförsvar till ett användbart och flexibelt insatsförsvar. För att uppnå en organisation som vigt och snabbt kan anpassa sig numerärt och kompetensmässigt i enlighet med uppkomna uppgifter, krav och inriktningar krävs att man enkelt och kostnadseffektivt kan förstärka och förtäta eller minska och anpassa med kompetens och numerär.

Komponenten som löser ut den ekvationen och som bidrar ett flexibelt personalförsörjningssystem finns redan anställd i Försvarsmakten. Det är reservofficeren.

Reservofficeren, anställd i Försvarsmakten, kan tillföra kompetensbredd och användbarhet till samhällsförsvaret på militära och civila befattningar. Men detta i sin tur kräver ett mer modernt tänkande och djärva nya grepp i hur och till vilka uppdrag reservofficeren inkallas.

jan_sjolinlitenTraditionellt kan man se reservofficeren som en Numerär Förtätning - som under invasionsförsvaret kunde få brigader, flyg- och marinförband att svälla flera gånger om, när reservofficerare och repetitionsvärnpliktiga kallats in. I framtiden ska det även vara naturligt att kalla in reservofficeren för att delta i och leda utredningar, utbildningar och till och med funktioner i försvaret eller till att vara specialiststöd. Under RO:s första tjänstgöringstid är det ganska naturligt att tyngdpunkten ligger på numerär förtätning. Utan RO kommer inte stora delar av utbildningsorganisationen och ej heller utlandsuppdragen att fungera. Allteftersom reservofficeren skaffar sig civil utbildning och erfarenhet, kommer han/hon bli intressant som Kompetensmässig Förstärkning där den dubbla kompetensen kommer till användning. Alltså utgör Reservofficeren volymökningsmöjlighet och kompetens som det skulle vara alltför dyrt att upprätthålla inom organisationen. Kort sagt;

Reservofficeren är för Försvarsmakten både numerär förtätning och kompetensmässig förstärkning.

mats_gDet är SVEROF:s fasta övertygelse att utvecklingen av försvaret från nu och framåt är intimt sammankopplad med ett omfattande och innovativt användande av den mest flexibla, kostnadseffektiva och användbara resurs man har - reservofficeren. Kopplingen till SVEROF är lika naturlig eftersom förbundet kommer att vara en garant för att vi för framtiden kan bygga ett reservofficerssystem i balans, men också för att Försvarsmakten på bästa sätt ska kunna tillvarata den kompetens som redan finns.

SVEROF har idéerna, kunskapen och förståelsen för hur framtida och befintliga reservofficersresurser kan användas. SVEROF har förmågan att upprätthålla och driva ett effektivt användande av den extra personal- och kompetenskomponent RO utgör.

SVEROF har lång framgångsrik tradition av att, genom kompletterande utbildning, upprätthålla reservofficerares kompetens och beredskap. Fortsatt vidareutveckling av denna verksamhet kommer att ge ännu mer kostnadseffektiva och för RO väl anpas­sade utbildningstillfällen, planerade, administrerade och genomförda av - SVEROF.

Fortsatt rekrytering och utbildning av kategorin reservofficer bör ske för att garantera kompetensbredd in i Försvarsmakten. SVEROF är redan idag med och stöttar med sin expertis rekryteringssatsningar och utformning av utbildning.

Möjligheter för RO att förtäta i framtidens insatsorganisation i utbildning och förberedelser på hemmaplan, samt på uppdrag internationellt. Reservofficeren ska användas på bästa sätt efter genomförd utbildning. SVEROF kan öka effektiviteten i detta.

grparb100424_smallAllteftersom RO skaffar sig erfarenhet och civil kompetens vid sidan av den militära kompetensen glider rollen mer över till att vara en kompetensmässig förstärkning till Försvarsmakten. Detta förutsätter mycket goda system för uppföljning av reservofficerens kompetensutveckling. Här kommer SVEROF spela en roll både genom att stå för tjänsten att kunna finna rätt kompetens, men även att bistå Försvarsmakten med tänk och metoder för att matcha kompetensbehov med tillgång i RO kåren.

Kontinuerligt, prestigelöst och med hög grad av nytänkande, måste översyn och identifiering ske av roller, områden och funktioner där reservofficeren kan användas med bättre verkan och mer kostnadseffektivt än alternativet att upprätthålla numerär och kompetens heltidsanställd.

 

Antagen vid Förbundsmöte 2004.

 

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby