Nordiskt samarbete

NP logotyp web

Nordiska Presidiet beslutade på sitt styrelsemöte den 30:e maj 2015 att inrätta en gemensam hemsida där samtliga nordiska förbund presenteras med gemensamt program.

Nedan finner Ni våra nordiska reservofficersförbund och deras hemsidor. För att läsa mer om Nordiskt samarbete vänligen klicka här

Under Nordiska Presidiets möte i Helsingfors den 20:e januari 2017 lämnade Maria Vang-Knudsen (DK) över ordförandeskapet till Sverige och Magnus Konradsson som nu tar över i två år för att 2019 överlämna ordförandeskapet vidare till Finland.

Magnus Konradsson

President i Nordiska Presidiet kn Magnus Konradsson (SE)

För att komma till de övriga nordiska länderna klicka på respektive logotyp.

FROF text NROF text HPRD text 

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby