Nyheter

Beskrivning av enhet
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM), nationellt och internationellt.

I FMLOG ingår bland annat Försvarsmaktens transportkontor med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom FMLOG samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter kan ske såväl som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, både inom som utom riket.

Arbetsplatsen är placerad i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Transportplanering för understödda förband och enheter i samband med övning och insats samt övriga förnödenhets-transporter.
* Handlägger beställningar av luft-, sjö-, järnvägs- och landtransporter.
* Avropa transporter genom de multinationella transport-samarbeten Sverige deltar i och/eller från civila leverantörer.
* Genomför transportutbildning av personal vid understödda förband.
* Planera, dokumentera och följa upp transportverksamhet i såväl Försvarsmaktens egna IT-system, samt i system som används i samband med multinationell logistikplanering.

Beredduppgifter:
Beredd att medverka vid utlandstjänstgöring.

Kvalifikationer:
* Officer eller specialistofficer, transportutbildad, men även civil transportledarutbildning på lägst gymnasienivå kan komma i fråga.
* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska Erfarenhet av transport- och lastningsdokumentation för något av transportslagen luft, sjö, järnväg eller land.
* Körkort typ B
* Utpräglad servicekänsla, ordningssinne och noggrannhet samt kunna arbeta självständigt och i grupp. God initiativ- och samarbetsförmåga.

Meriterande är:
* Kunskaper och erfarenhet som operatör i LOGFAS, främst ADAMS, EVE och CORSOM.
* Kunskaper om FM materiel, och regelverk inom logistikområdet.
* Kunskaper om ADR, DGR, IMDG-koden och RID.
* Genomförd utlandstjänstgöring i transportbefattning inom FM.
* Tidigare erfarenhet av arbete som transportplanerare.

Arbetsförhållanden:
Nya uppdrag kan komma med mycket kort varsel och behandlingstid - hög stresstolerans.
Befattningen innebär skyldighet till tjänstgöring i eller i anslutning till förband insatta utomlands.
Ofta förekommande beredskapstjänstgöring
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse och till och med 2019-04-30

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: En fungerande logistik är en förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas med sina uppdrag. I det har Försvarsmaktens logistik, FMLOG, en viktig roll. Dygnet runt och året runt ger FMLOG ett logistiskt stöd i form av logistikledning, förråd, transportplanering, transportavtal, farligt gods, vapen- och ammunitionshantering, tullhantering, arkiv, expedition, inköp och exportkontroll till all verksamhet i Försvarsmakten. Försvarsmaktens logistik har ca 1180 anställda och finns på ett 30-tal platser i Sverige. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

För ytterligare information kontakta
RO/mj Jonas Axeheim 072-9817499

Nyheter

Kalender

Vinterkurs 2019
2019-03-03, söndag 08:00
Camp Ånn

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby