Nyheter

Följ med på en historisk översikt/exposé över kustartilleriet, 1902-2002, under ledning av Sten Munck af Rosenschöld!

Kustartilleriet bildades som vapenslag den första januari 1902 och fick sin storhetstid under kalla kriget då det fanns ett reellt invasionshot mot Sverige. Under detta invasionshot genomgick kustartilleriet en kolossal utveckling och hade mot slutet av Kalla Kriget troligen världens förnämaste pjäser. Överstelöjtnant Sten Munck af Rosenschöld tjänstgjorde själv i över 20 år som krigsplacerad vid kustartilleriet och redogör denna afton om kustartilleriets utveckling från dess inrättande tills det blev transformerat till Amfibiekår.

Efter föredraget intar vi middag tillsammans ombord Segelkronan. Kostnad: 300kr/person för lättöl, torskrygg, kaffe och kaka. Betalas på plats!
(Obs! Middagsanmälan är bindande)

Föredraget är ett samarbete mellan ROSIS och SOSS. För att delta på föredraget behöver DU vara medlem i antingen SOSS och/eller ROSIS.

Datum: Måndag 26 mars
Tid: BIO från kl. 17.30, Föredraget startar kl. 18.00
Plats: Kastellet, Kastellholmen Stockholm
Anmälan via länk längst ner!

Välkomna hälsar MässD med direktion!

ANMÄLAN

 

Nyheter

Kalender

Vinterkurs 2019
2019-03-03, söndag 08:00
Camp Ånn

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby