Nyheter

Sverof deltog i Baltic Sea Cooperation 2017

Detta år genomfördes BSC seminariet under temat ”Is Narva Next?”. Seminariet som till huvudsak genomfördes i Narva Jõesuu innehöll många intressanta föredrag. Som exempel kan bl.a. nämnas föredrag om det försvarspolitiska läget, asymmetrisk krigsföring, utvecklingen med Ryssland, historiska återblickar.

Seminariet varvades med intressanta studiebesök, bland annat till Nato basen i Tapa, Sillamäe (där Stalinistisk arkitektur kunde beskådas) och Sinimäed (Blue Hills, slagfält under andra världskriget mm) samt givetvis även Narva invid den ryska gränsen.

Bland deltagande länder kan utöver Sverige nämnas: Estland, Lettland, Litauen, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, England och Polen

I samband med seminariet gav utrymme till nätverkande och social samvaro deltagare emellan vilket var mycket uppskattat och värdefullt. Sammanfattningsvis var det ett mycket bra ordnat seminarium med ett enormt väl genomarbetat program.

 Uppställning small Leif informerar om Sverof small  Leif Terje small 
Baltic Sea Cooperation Leif Herlitz informerar om Sverof

Leif Herlitz med ordförande i Norska
Reservofficersförbundet NROF Terje Surdal

   Andre Jorgen small  

EROS Andre Lilleleht och sekreterare
i NP Jörgen Berggrav

 

Varmt tack till våra Estniska vänner i EROK (http://www.erok.ee/ ) som ordnat detta!

Text och fotografi, Leif Herlitz

Nyheter

Kalender

RiS 93 ordinarie årsmöte
2018-02-28, onsdag 18:00
Falsterbo Kursgården
Vinterutbildning
2018-03-04, söndag 13:00
Camp Ånn
Föreläsning om Cyberhot!
2018-03-14, onsdag 18:00
SAAB Kockums
2018-03-14, onsdag 18:00
Falsterbo Kursgården
Förbundsmöte- och ordförandekonferens
2018-03-17, lördag 09:00
Karlbergs Slott
AFF Skåne inbjuder till Försvarsmaktens Perspektivestudie
2018-04-09, måndag 18:30
Kockum Fritid
Viking 18
2018-04-16, måndag 00:00
Självförsvarskurs
2018-04-21, lördag 10:00
Malmö Ju-jutsuklubb
CIOR IBM 4
2018-04-26, torsdag 09:00
Royal Military Academy Sandhurst
After Work - Malmö
2018-06-27, onsdag 18:00

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby