Nyheter

Sverof deltog i Baltic Sea Cooperation 2017

Detta år genomfördes BSC seminariet under temat ”Is Narva Next?”. Seminariet som till huvudsak genomfördes i Narva Jõesuu innehöll många intressanta föredrag. Som exempel kan bl.a. nämnas föredrag om det försvarspolitiska läget, asymmetrisk krigsföring, utvecklingen med Ryssland, historiska återblickar.

Seminariet varvades med intressanta studiebesök, bland annat till Nato basen i Tapa, Sillamäe (där Stalinistisk arkitektur kunde beskådas) och Sinimäed (Blue Hills, slagfält under andra världskriget mm) samt givetvis även Narva invid den ryska gränsen.

Bland deltagande länder kan utöver Sverige nämnas: Estland, Lettland, Litauen, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, England och Polen

I samband med seminariet gav utrymme till nätverkande och social samvaro deltagare emellan vilket var mycket uppskattat och värdefullt. Sammanfattningsvis var det ett mycket bra ordnat seminarium med ett enormt väl genomarbetat program.

 Uppställning small Leif informerar om Sverof small  Leif Terje small 
Baltic Sea Cooperation Leif Herlitz informerar om Sverof

Leif Herlitz med ordförande i Norska
Reservofficersförbundet NROF Terje Surdal

   Andre Jorgen small  

EROS Andre Lilleleht och sekreterare
i NP Jörgen Berggrav

 

Varmt tack till våra Estniska vänner i EROK (http://www.erok.ee/ ) som ordnat detta!

Text och fotografi, Leif Herlitz

Nyheter

Kalender

Vinterkurs 2019
2019-03-03, söndag 08:00
Camp Ånn

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby