Nyheter

Forsvarsutbildarna
Försvarsutbildarna utvecklas med och genom funktionärskursen i Tylebäck V31!

 

Vi är i ständig utveckling och inne i en fas då vi breddat vår verksamhet från att tidigare varit kända för våra duktiga utbildare till att nu innefatta allt från den enskildes säkerhet till hela samhällets försvar. Vi är efterfrågade till frivilligavtal, utbildning, rekrytering och som en viktig del av folk-förankringen av totalförsvaret.

För att möta våra medlemmars förväntningar och uppdragsmyndigheternas beställningar behöver vi ett ständigt tillskott av många kunniga och intresserade funktionärer.

Nu behövs det kraftsamlas till rekrytering!

För att såväl våra Förbund och Föreningar som Försvarsutbildarna i stort ska få tillgång till engagerade och kunniga funktionärer är det avgörande med utbildning. Jag vill därför verkligen upp-mana er att rekrytera era funktionärskandidater som lämpliga elever till årets funktionärsutbildning v31 i Tylebäck. Från veckan kommer ni i Förbunden och Föreningar få tillbaka elever med de senaste kunskaperna – och det gäller både nya som redan aktiva funktionärer.

Under funktionärsveckan erbjuds många tillfällen till diskussioner och möten funktionärer emellan som ytterst syftar till att berika verksamheten. Veckan erbjuder även möjlighet att bredda upplevelsen genom att ta med sig familjen som under kursveckan kan njuta av Tylösand men även er-bjuds ett eget program med exempelvis utflykter.

Vi Försvarsutbildare erbjuder förbunds- och föreningsfunktionärer en givande vecka på Tylebäck kursgård. Veckan är intensiv men också rolig med teori, diskussioner och praktik varvat om vartannat på tre linjer och en ungdomsledarkonferens.

De tre linjerna genomförs 29 juli-4 augusti

Den allmänna linjen syftar till att ge grundläggande kunskaper för att inom förbund eller förening leda eller delta i styrelsearbete. Utbildningen kretsar kring frågor om förbundens och föreningars roll och verksamhet med tips och praktiska moment om hur styrelsearbetet bedrivs kopplat till rekrytering, uppdrag, avtal, försvarsinformation, ekonomi, medlemsaktiviteter, För din säker-het! och en hel del annat.

Utbildningslinjen syftar till att ge grundläggande kunskaper om utbildningsfrågor på förbunds-nivå och hur man ordnar utbildningsaktiviteter bland medlemmar och utbildningar beställda av Försvarsmakten. Här arbetar vi särskilt med frågor kring planering, uppdragsdialoger och genom-förande av bland annat medlemsaktiviteter och Military Weekend.

Ungdomsledare grundkurs syftar till att ge grundläggande duglighet som ungdomsledare vid en ungdomsavdelning. Den är även viktig för de regionala förbund som är intresserade av eller på väg att starta en ungdomsverksamhet.

Under veckan genomförs även en del gemensamma och grundläggande pass och diskussioner med fokus på förbundens, föreningarnas och Försvarsutbildarnas roll kopplat till totalförsvaret, försvars-information och våra medlemmar. Hur skapar vi exempelvis incitament så att våra medlemmar känner sig delaktiga i folkförankringen av totalförsvaret även om de inte har någon avtalsbefattning?

Under veckan genomförs även en Ungdomsledarkonferens den 29-31 juli.
Konferensen syftar till att fortbilda och uppdatera Försvarsutbildarnas ungdomsledare och utbildningsledare ungdom som redan har en grundläggande utbildning. Målbilden är att våra samtliga 40-tal ungdomsavdelningar ska finnas representerade! Under några få intensiva dagar kommer erfarenheter från nya kapitel 2:3, För din säkerhet! och CRM-systemet bl.a. att diskuteras.

Jag vill att du mottagare av det här brevet skickar informationen vidare till era förbundsfunktionärer och ungdomsledare samt till motsvarande förtroendebefattningar i era föreningar men också – och det inte minst - aktivt uppmuntrar de som kommer att ha viktiga roller i ert förbunds utveckling framöver att snarast komma in med ansökan; allmän linje, utbildning och för vår ungdomsverk-samhet!

Kansliet har flyttat fram sista ansökningsdatum till 10 maj så att ni ska kunna få till en bra rekrytering och hinna tala med aktuella funktionärer. Nedan finner ni direktlänkar (i det elektroniska utskicket) till de olika linjerna och till ungdomsledarkonferensen så att de ska vara enkla att anmäla sig till.

Allmän linje: klicka här
 
Utbildningslinje: klicka här  

Ungdomsledare –Grundkurs: klicka här

Ungdomsledarkonferens (kallas Ungdomsledare Fördjupningskurs på sidan): klicka här

Med vänliga försvarsutbildarhälsningar,
Bengt Sandström

 

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby