Nyheter

Stabstjänstkurs för reservofficerare i Frankrike.

Försvarsmakten har medgivits möjligheten att kompetensutveckla 1-2 reservofficerare som stabsofficerare i Frankrike. Kursen omfattar tre veckor och bedrivs på franska. Utbildningen riktas till reservofficerare med grundläggande stabstjänstutbildning (GOP eller COPD).

Utbildningen bedrivs under högt tempo och omfattar analysmetoder, operativa exempel, beslutsförmåga och förmåga att delta i stabsarbete. Kursen bedrivs mellan 4 augusti och 25 augusti i Frankrike, med början och slut i Paris. Preliminär tjänstgöringsperiod är 31 juli till 31 augusti.

Arbetsuppgifter

Försvarsmakten söker 1-2 stabsofficerare för genomförande av kurs CSORSEM med vilja och möjlighet att senare tjänstgöra i fransktalande stab i samband med Försvarsmaktens internationella insatser.

Kvalifikationer

  • Reservofficersanställning OF 3 (major/örlogskapten).
  • Förmåga att prata och skriva franska flytande (nivå 3).
  • Genomgången stabstjänstutbildning i Sverige enligt metod GOP eller COPD.
  • Uppfyller Försvarsmaktens fysiska baskrav.

Meriterande kvalifikationer

  • Internationell stabstjänst i FN, EU, OSSE eller svensk internationell insats.
  • Deltagit i krigsförbandsövning som stabsmedlem i lägst bataljonsstab eller deltagit i minst två stabstjänstövningar CJSE/Viking.
  • Genomförd stabstjänstutbildning SU eller TSK vid Försvarshögskolan.
  • Reservofficersanställning OF 4 (överstelöjtnant/kommendörkapten).

Personliga egenskaper
Mycket god förmåga till samarbete och kulturell förståelse. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Upplysningar om utbildningen kan lämnas av

Stefan Ceder, HKV ProdUtb, 08-78 89 761.

Uppgifter om rekryteringsprocessen lämnas av Stefan Klawitter, 070-859 99 13.

FM representant i CSOREM 2016 Jonas Wiberg 070-714 03 44

Övrigt
Kursen är avsedd som kompetensutveckling för reservofficerare, vilka är beredda att under de närmaste åren tjänstgöra i en av Försvarsmaktens internationella insatser, främst som stabsofficer i franskspråkig stab. I det fall att inte tillräckligt sökande med lägst majors/örlogskaptens tjänstegrad finns, kan sökande med högre tjänstegrad att övervägas.

Under kursen tjänstgör reservofficeren. Individuell lön enligt överenskommelse och utlandstraktamente under tjänstgöring i Frankrike. Under kursen gäller schablonarbetstid. Tjänstgöringsperioden för kursen även av några dagars förberedelser (hemstudier) och efterberedelser efter kursens genomförande. Kursen ger en unik möjlighet till personlig utveckling och möjligheter till senare meriterande tjänstgöring.

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2015-05-01. Ansökan ska ske via FM ReachMe.

Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna utbildning och beskriver dina möjligheter att tjänstgöra internationellt. Referenser till tidigare militära chefer ska framgå liksom referenser avseende franska språkkunskaper.

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby