Nyheter

Beskrivning av enhet
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM), nationellt och internationellt.

I FMLOG ingår bland annat Försvarsmaktens transportkontor med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom FMLOG samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter kan ske såväl som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, både inom som utom riket.

Arbetsplatsen är placerad i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Transportplanering för understödda förband och enheter i samband med övning och insats samt övriga förnödenhets-transporter.
* Handlägger beställningar av luft-, sjö-, järnvägs- och landtransporter.
* Avropa transporter genom de multinationella transport-samarbeten Sverige deltar i och/eller från civila leverantörer.
* Genomför transportutbildning av personal vid understödda förband.
* Planera, dokumentera och följa upp transportverksamhet i såväl Försvarsmaktens egna IT-system, samt i system som används i samband med multinationell logistikplanering.

Beredduppgifter:
Beredd att medverka vid utlandstjänstgöring.

Kvalifikationer:
* Officer eller specialistofficer, transportutbildad, men även civil transportledarutbildning på lägst gymnasienivå kan komma i fråga.
* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska Erfarenhet av transport- och lastningsdokumentation för något av transportslagen luft, sjö, järnväg eller land.
* Körkort typ B
* Utpräglad servicekänsla, ordningssinne och noggrannhet samt kunna arbeta självständigt och i grupp. God initiativ- och samarbetsförmåga.

Meriterande är:
* Kunskaper och erfarenhet som operatör i LOGFAS, främst ADAMS, EVE och CORSOM.
* Kunskaper om FM materiel, och regelverk inom logistikområdet.
* Kunskaper om ADR, DGR, IMDG-koden och RID.
* Genomförd utlandstjänstgöring i transportbefattning inom FM.
* Tidigare erfarenhet av arbete som transportplanerare.

Arbetsförhållanden:
Nya uppdrag kan komma med mycket kort varsel och behandlingstid - hög stresstolerans.
Befattningen innebär skyldighet till tjänstgöring i eller i anslutning till förband insatta utomlands.
Ofta förekommande beredskapstjänstgöring
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse och till och med 2019-04-30

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: En fungerande logistik är en förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas med sina uppdrag. I det har Försvarsmaktens logistik, FMLOG, en viktig roll. Dygnet runt och året runt ger FMLOG ett logistiskt stöd i form av logistikledning, förråd, transportplanering, transportavtal, farligt gods, vapen- och ammunitionshantering, tullhantering, arkiv, expedition, inköp och exportkontroll till all verksamhet i Försvarsmakten. Försvarsmaktens logistik har ca 1180 anställda och finns på ett 30-tal platser i Sverige. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

För ytterligare information kontakta
RO/mj Jonas Axeheim 072-9817499

Sverof infoops 180322Det var fullsatt när Sverof tillsammans med Hanna Linderstål från Psyopsförbundet ikväll anordnade ett seminarium om påverkansoperationer.

Påverkansoperationer är ett område som kräver kunskap och kännedom för att kunna upptäckas. Kvällen åhörare fick lära sig hur enkelt information kan manipuleras och spridas av avsändare med tveksamma agendor i ett påverkanssyfte.

Följ med på en historisk översikt/exposé över kustartilleriet, 1902-2002, under ledning av Sten Munck af Rosenschöld!

Kustartilleriet bildades som vapenslag den första januari 1902 och fick sin storhetstid under kalla kriget då det fanns ett reellt invasionshot mot Sverige. Under detta invasionshot genomgick kustartilleriet en kolossal utveckling och hade mot slutet av Kalla Kriget troligen världens förnämaste pjäser. Överstelöjtnant Sten Munck af Rosenschöld tjänstgjorde själv i över 20 år som krigsplacerad vid kustartilleriet och redogör denna afton om kustartilleriets utveckling från dess inrättande tills det blev transformerat till Amfibiekår.

Efter föredraget intar vi middag tillsammans ombord Segelkronan. Kostnad: 300kr/person för lättöl, torskrygg, kaffe och kaka. Betalas på plats!
(Obs! Middagsanmälan är bindande)

Föredraget är ett samarbete mellan ROSIS och SOSS. För att delta på föredraget behöver DU vara medlem i antingen SOSS och/eller ROSIS.

Datum: Måndag 26 mars
Tid: BIO från kl. 17.30, Föredraget startar kl. 18.00
Plats: Kastellet, Kastellholmen Stockholm
Anmälan via länk längst ner!

Välkomna hälsar MässD med direktion!

ANMÄLAN

 

Helgen 16 till 18:e mars genomförde Sverof ordförandekonferens och förbundsmöte.
Fredagen inleddes med styrelsemöte och samkväm. Lördagen öppnade ordförande kn Magnus Konradsson ordförandekonferensen på Karlbergs Slott.

Ordförandekonferensen genomfördes med redovisning av verksamhetsberättelsen. Efter välsmakande buffé genomfördes föreläsningar i temat "Påverkansoperationer inför valet 2018"
Först ut var försvarsminister Peter Hultqvist (S). Därefter tog ordförande i försvarsutskottet Allan Vidman (L) och föreläsningarna avslutades med Hanna Linderstål från PSYOPS-förbundet som informerade om information- och påverkansoperationer.

Lördagen avslutades på Livgardets mäss och en buffé´. Under kvällen tilldelades generalmajor Bengt Andersson Sverofs hederstecken.

Sverofs förbundsmöte genomfördes under söndagen där Leif Herlitz tilldelades Sverof förtjänsttecken i silver och Per Sagert tilldelades Sverof förtjänsttecken i guld. Förbundsordförande tackade kanslichefen Jan Kvernby för allt arbete och förberedelse inför förbundsmötet och utdelade Jan en slips som tack.

Söndagen avslutades med information från Reservofficerarnas kanslichef Oscar Karlflo.

Förbundsstyrelsen tackar alla deltagare för en väl genomförd helg med många goda synpunkter och inlägg.

Fredag 2:e mars genomfördes chefsbytet på P7. Överste Peter Nilsson överlämnade befälet till överste Bo Stenabb.

Trevlig ceremoni i gymnastikhallen därefter lunch på Revingemässen och formell signering av chefsbytet.

Överste Peter Nilsson åker till HKV och kommer att arbeta på HKV GRO UTB och vi önskar Peter lycka till och tack för sin tid som C P7.
Även tidigare chefen överste Stefan Smedman avtackades som nu är C Markstridsskolan; Skövde.

Signeringen genomfördes med C ATS brigadgeneral Fredrik Ståhlberg

2018 03 02 10.51.08web 2018 03 02 10.51.12web 2018 03 02 13.06.50web
71:a & 72:a bataljon Hv-musikkår uppställd Signering och chefsbyte på Revingemässen
  2018 03 02 13.07.08web  
 

Fr. vänster öv. Stennabb, Briggen Ståhlberg
och öv. Peter Nilsson

 

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby