Nyheter

Banner KAROF

 

INBJUDAN TILL KASTELLET, TISDAGEN DEN 12 DECEMBER 2017

Varmt välkomna till en jultradition med SFRO Stockholmskretsen och KAROF-Stockholm:

Glöggskott

med anförande av

Finland i svensk säkerhetspolitik under 100 år 1917 - 2017

 

Varmt välkomna till en jultradition med SFRO Stockholmskretsen och KAROF Stockholm!

Tisdagen den 12 december inbjuds kretsarnas medlemmar till Glöggskott på Kastellet från kl 17.30 till 19.30. I år lyssnar vi på Gunnar Åselius, professor i historia vid FHS, som håller ett kort anförande om Finland i svensk säkerhetspolitik under det senaste århundradet. Anförandet börjar strax före kl 18 och pågår till 18.30.

Passa på att träffa vänner, kursare och kollegor över en glögg före julhelgen, stifta nya bekantskaper och ställ upp för Glöggskott!

Efter Glöggskottet ges det möjlighet att fortsätta kvällen med middag på Lydmar.

Tid: Tisdagen 12 december, kl 17.30–19.30

Plats: Kastellet, Kastellholmen

Anmälan: Senast 8 december till osa@marinesro, alt. direkt til Erik Garsten eller Christian Hoas enligt nedan. Meddela även eventuellt intresse för efterföljande middag.

Varmt välkomna!

Christian Hoas, SFRO Stockholmskretsen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
070-7158039

Erik Garsten, KAROF Stockholm
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
073-9817417

 

Den 12 oktober genomfördes För Din Säkerhet i Reservofficersföreningen i Skånes regi på Malmö Frivilligförsvarscentrum (MFFC) i Malmö.

Projektledare var Tomas Malm. Eventet samlade ca 45 deltagare som fick veta hur man agerar vid kriser av olika slag. Eventet finansieras av myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB - och genomförs över hela riket på bred front till allmänheten och organisationer.

22538781 10214041023357148 8350745248339765330 o

Sverof och Reservofficerarna deltog på Garnisonens dag i höstligt Boden den 7 oktober 2017. Vi informerade soldaterna m.fl vid I19 och A9 om reservofficersyrket och utbildningen samt träffade även regementsledningarna. Vår besök i Boden var både uppmärksammat och uppskattat. Roligt att träffa ett antal reservofficerare på plats.

Uppställning LH

Garnisonen genomförde efter lunch en imponerande stridsuppvisning med delar av pansar- och artilleribataljonerna.

RO/Kn Leif Herlitz

 

Ännu råder sommarkänslor – KAROF-S och SFRO-S inbjuder Marinens reservofficerare till After Work! Varmt välkomna till Strandbryggan (gamla Tvillingarnas) vid Djurgårdsbron onsdagen 6 september från kl 17 fram till ca kl 20. Bjud med kursare och kollegor, och kom förbi när det passar! Ingen föranmälan.

 

Varmt välkomna!

Erik Garsten & Christian Hoas

073-9817417, 070-7158039

 

Undertecknad har genomfört Internationell CIMEX-utbildning för reservofficerare från NATO-och PFP-länder 27-30 juli i Prag under Confédération Interalliée des Officiers de Reserve’s (CIOR:s) huvudmannaskap. CIOR är en paraplyorganisation för nationella reservofficersförbund.

Deltagare från Sverige:
Mj Jonas Axeheim
Kn Hans Egbert
Kn Fredrik Sander

Deltagande länder:
USA
Nederländerna
Kanada (kommer att vara värdland för nästa års CIMEX)
Tyskland
Sydafrika
Danmark
Sverige
Estland
Ungern
Polen
Storbritannien
Schweiz

Allmänt omdöme om kursen:
B
ra upplägg och väl genomfört med engagerad och kunnig kursledning.
Intressanta och på det hela taget duktiga föreläsare.

Aktuellt tema för kursen och scenario för övningarna: 
Migrationskris och flyktingströmmar över hav samt militärens roll avseende stora migrationsrörelse och nationell säkerhet. 

Kursinnehåll:
Militärens roll för att skapa ”resilience” -elasticitet/uthållighet.
Nationellt militärt perspektiv på inhemsk säkerhet.
Maritim migration.
Legala aspekter på militära operationer till havs.
CIMIK-relaterade ämnen under uppsegling eller: Hur utnyttja reservofficerens dualitet (civil- och militär erfarenhet/perspektiv) med avseende på förändrad hotbild.

Frågan vi i de praktiska övningarna brottades med:
Hur kan den militära kapaciteten användas för att understödja civila aktörer att hantera en akut flyktingkris och minimera flyktingströmmarna till territoriet av en fiktiv sammanslutning av olika stater.

Reflektioner:

  • Med kort förberedelsetid kunde de multinationella grupperna presentera imponerande bra lösningar på förelagda komplexa uppgifter. Vill hävda att kombinationen av militär skolning för bedömande och nedbrytning av uppgiften kombinerat med blandad civil erfarenhet och yrkesroll hade stor del i att grupperna löste sina uppgifter väl med beaktande av förutsättningarna: Kort förberedelsetid i tillfälligt sammansatt grupp.
  • Intresset för CIMIC-funktionen och hur den kan användas för att öka de militära insatserna effektivitet likväl som civila aktörers aktiviteter i det spelade scenariot, är stort överlag i de deltagande länderna. Även så deltagandes länders intresse för att använda reservofficerare i den funktionen. Framförallt USA, Kanada och Nederländerna synes värdera och vidarutveckla G9-funktionen med stöd av reservofficerare.
  • USA, Kanada och Nederländerna verkar ha liknande system för reservofficerare med obligatorisk tjänstgöring årligen som är flexibelt för officeren för att rent praktiskt lösa det för reservofficeren vid tidpunkter som går att passa in med civil karriär. Aktiviteter avser upprätthållande av de rent soldatmässiga färdigheterna som vapenhantering och dylikt samt kontinuerlig repetition samt påbyggnad av teori och ledarskap. 20-30 dagar/år.

 

Ro/Kn Sander
Elev på CIMEX 2017 

 

Nyheter

Kalender

Vinterkurs 2019
2019-03-03, söndag 08:00
Camp Ånn

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby