Medlemskap
SVEROF-logga

Välkommen som medlem hos oss!


Medlemskap

 

Som medlem i SVEROF får du möjlighet att delta i bland annat:

  • kompetensutvecklande utbildningar och seminarierföreläsningar och debatter
  • idrott och skytte
  • kamratträffar och annan klubbverksamnet
  • internationella aktviteter och nätverksbyggande

Du får tidningen "Reservofficeren" som kommer ut fyra gånger per år.

SVEROF är en frivillig försvarsorganisation under Försvarsutbildarna som organiserar reservofficerare från alla vapengrenar och truppslag. SVEROF har sitt säte i Stockholm och sedan 2013 har vi vårt kansli på Karlavägen 65, 2 våningen.

När du går med i SVEROF blir du automatiskt även medlem i fackförbundet Reservofficerarna som är ett förbund vi har tillsammans med Svenska Flottans Reservofficersförbund (SFRO).
Genom Reservofficerarna hålls du informerad om vad som gäller för reservofficerare i omstruktureringen av Försvarsmakten och får information om nya avtal etc. Du kan få stöd och råd i avtalsfrågor och dylikt eller vid problem i kontakten med Försvarsmakten. Möjlighet finns också att delta i påverkansarbetet inom FM vad gäller det nya reservofficerssystemet.

Medlemsavgiften

Medlemsbild350 kr/år (t.o.m. 67 år)
200 kr/år (över 67 år)

Medlemsavgiften inbetalas på pg 2796-1
Hedersledamöter och officersaspiranter är avgiftsbefriade.


Ansök om medlemskap!

 

 

Blankett för medlemsansökan

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby