Lokalavdelningar 2019-10-02T22:47:35+00:00

Lokalavdelningar

Vi finns i hela Sverige

SVEROF finns representerat runt om i landet. Nedan följer en lista
på våra lokalavdelningar. Kontakta din närmaste lokalavdelning och delta gärna på våra aktiviteter.

De flesta lokalavdelningar har en egen medlemsavgift som hanteras av respektive förening/sällskap. För ytterligare information kontakta aktuell lokalavdelning genom att skicka ett e-post. E-postadresser se nedan.

Lokalavdelningarna är likt SVEROF ideella försvarsorganisationer. Moderförbundet SVEROF är ett av två medlemsförbund i förbundet “Reservofficerarna” som är vårt gemensamma fackliga organ.

Lokalavdelning Förkortning Ordförande E-post
Kustartilleriets reservofficersförening Stockholm KAROF-Stockholm Mj David Dymmel karof.stockholm@sverof.se
Reservofficersföreningen i Skåne RiS Mj Jonas Stålhandske Palovaara skane@sverof.se
Reservofficersföreningen Norra Skåne RNS Lennart Arvidsson norraskane@sverof.se
Reservofficerssällskapet i Göteborg ROSIG Kn Pierre Dicksson goteborg@sverof.se
Reservofficerssällskapet i Svealand ROSIS Övlt Carl Henrik Assargård stockholm@sverof.se
Reservofficerssällskapet i Västerbotten ROSIV Kn Gardar Nordlander vasterbotten@sverof.se
Reservofficerssällskapet i Uppsala ROSU Kn Kaj Lönnborg uppsala@sverof.se
Reservofficerssällskapet i Östergötland OFFSÖ Kn Bengt Eneland ostergotland@sverof.se
Reservofficerssällskapet i Blekinge Blekinge Mj Ulf Sjöberg blekinge@sverof.se
Reservofficerssällskapet i Skaraborg Skaraborg Kn Erik Larsson skaraborg@sverof.se