Nyheter

IMG 4288Nordisk Presidiet har undertecknat en avsiktsförklaring med Nordic Defense Cooperation, NORDEFCO, som är paraplyorganisationen för nordiskt försvarssamarbete.

Avtalet, undertecknades av ordförande i NORDEFCO, generalmajor Trond R Karlsen (NOR) och ordförande i Nordiska Presidiet tillika ordförande i Sverof kapten Magnus Konradsson (SWE)

Avsiktsförklaringen betonar vikten av nära samarbete och ömsesidig informationsutbyte.

Med vänlig hälsning
Jørgen Bergrav
Sekreterare Nordiska Presidiet

ForsvarsutbildarnaFörsvarsutbildarna genomförde sin riksstämma 2-3 juni 2018 i ett soligt Skåne. Falsterbo Kursgård stod värd för årets riksstämma. Inbjudna gäster var bl.a. chefen Armén genmj Karl Engelbrekston som informerade om Arménsutveckling.

Sverof deltog med två delegater, Oscar Karlflo och Jonas Stålhandske. Riksstämman genomfördes stadgeenligt och leddes av Försvarsutbildarnas ordförande Lars Frisk. Innan riksstämman genomfördes utskottsarbeten för att behandla inkomna motioner och proposioner utifrån överstyrelsen svar till motionärerna.

PSYOPS-förbundets ordförande Hanna Linderstål informerade om "informations- och påverkansoperationer", ett föredrag hon genomförde för Sverofs tidigare i år som var mycket uppskattat.

Lördagskvällens högtidsmiddag inleddes med utdelning av Försvarsutbildarnas Kungliga förtjänstmedalj i Guld till välförtjänta personer.

Under riksstämman genomfördes diskussion mellan Sverof och kansliet i fortsatt arbeta med utveckling av utbildningsverksamhet där Sverof står som huvudman. Bra dialog och Sverof känner starkt stöd från Försvarsutbildarna.

Vi tackar Försvarsutbildarna för ett par bra dagar i Höllviken, Skåne.

Text
Jonas Stålhandske
Utbildningsansvarig Sverof

CIORCIOR In-Between Meeting (IBM) 4 på Royal Military Academy Sandhurst, Storbritannien.

NATO:s reservofficersorganisation CIOR genomförde mellan torsdagen 25:e till lördagen 28:e april 2018 arbetsmöte, In-Between Meeting. Enligt rutin brukar dessa möten genomföras i det land som innehar presidentposten som i år skulle ha varit i Tjeckien.
Storbritannien och United Kingdom Reserve Forces Association (UKRFA) ställde upp som värdland då bl.a. presidenten i CIOMR är från Storbritannien och för att visa upp CIOR för sina nationella motparter.

Från svensk sida deltog Sverofs delegater i council, övlt Peter Winroth, Head of Delegation och Vice President Sweden samt mj Jonas Stålhandske Palovaara, deputy Head of Delegation och Assistant Secretary General Sweden.
CIOR IBM är arbetsmöten mellan de två stora årliga beslutande möten som genomförd, Mid Winter Meeting på NATO HQ samt Summer Congress som ambulerar runt NATO länder varje sommar.

Mötet innehöll sedvanliga avrapporteringar från CIOR:s nio kommittéer där respektive ordförande redogjorde för status, planering och kommande verksamhet.
Parallellt med CIOR mötet genomförde CIOMR sitt arbetsmöte där man bl.a. behandlade kommande sommarkonferens, uppveckling av CIOMR. Föreläsningar genomfördes där bl.a. UK Surgeon Gen.Maj. Bricknell informerade om ”Medical Reservist What´s in it for me?” Vidare informerades om lärdomar man har dragit under Storbritanniens insatser i Afghanistan och som man kunde utnyttja denna kunskap under terroristattentatet på Manchesters Arena då en bomb detonerade i samband med en musikkonsert i maj 2017.

Gemensamma föreläsningar för både CIOR och CIOMR genomfördes under mötet och vi fick bl.a. information från Storbritanniens försvarsgrenar som pratade om hur man hanterar reservister. Talare var bl.a. UK DCFA Maj.Gen. O´Leary, UK CMR Capt. RN Jameson, UK Inspector RAuxAF Gp. Capt. Hellard. Från 254 Medical Regt. Informerade Col. McCue om hur man hanterar reservofficerare inom medicinalkåren.
CIOR:s permanente representant på NATO HQ RO/LtCol Ben Joncker informerade bl.a. om flytten av NATO:s HQ till nya lokaler som skedde 2017. Vidare planerna för kommande Mid Winter Meeting i februari 2019.
Vi tackar UKRFA för ett väl genomförd In Between Meeting på anrika Royal Military Academy Sandhurst och vi ser fram emot kommande sommarkonferens.

Council small VPASG small
CIOR council Jonas och Peter

Mj Jonas Stålhandske Palovaara
dHoD Sweden / ASG Sweden

 

Beskrivning av enhet
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM), nationellt och internationellt.

I FMLOG ingår bland annat Försvarsmaktens transportkontor med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom FMLOG samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter kan ske såväl som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, både inom som utom riket.

Arbetsplatsen är placerad i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
* Transportplanering för understödda förband och enheter i samband med övning och insats samt övriga förnödenhets-transporter.
* Handlägger beställningar av luft-, sjö-, järnvägs- och landtransporter.
* Avropa transporter genom de multinationella transport-samarbeten Sverige deltar i och/eller från civila leverantörer.
* Genomför transportutbildning av personal vid understödda förband.
* Planera, dokumentera och följa upp transportverksamhet i såväl Försvarsmaktens egna IT-system, samt i system som används i samband med multinationell logistikplanering.

Beredduppgifter:
Beredd att medverka vid utlandstjänstgöring.

Kvalifikationer:
* Officer eller specialistofficer, transportutbildad, men även civil transportledarutbildning på lägst gymnasienivå kan komma i fråga.
* God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska Erfarenhet av transport- och lastningsdokumentation för något av transportslagen luft, sjö, järnväg eller land.
* Körkort typ B
* Utpräglad servicekänsla, ordningssinne och noggrannhet samt kunna arbeta självständigt och i grupp. God initiativ- och samarbetsförmåga.

Meriterande är:
* Kunskaper och erfarenhet som operatör i LOGFAS, främst ADAMS, EVE och CORSOM.
* Kunskaper om FM materiel, och regelverk inom logistikområdet.
* Kunskaper om ADR, DGR, IMDG-koden och RID.
* Genomförd utlandstjänstgöring i transportbefattning inom FM.
* Tidigare erfarenhet av arbete som transportplanerare.

Arbetsförhållanden:
Nya uppdrag kan komma med mycket kort varsel och behandlingstid - hög stresstolerans.
Befattningen innebär skyldighet till tjänstgöring i eller i anslutning till förband insatta utomlands.
Ofta förekommande beredskapstjänstgöring
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

Tillträde:
Snarast eller enligt överenskommelse och till och med 2019-04-30

--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: En fungerande logistik är en förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas med sina uppdrag. I det har Försvarsmaktens logistik, FMLOG, en viktig roll. Dygnet runt och året runt ger FMLOG ett logistiskt stöd i form av logistikledning, förråd, transportplanering, transportavtal, farligt gods, vapen- och ammunitionshantering, tullhantering, arkiv, expedition, inköp och exportkontroll till all verksamhet i Försvarsmakten. Försvarsmaktens logistik har ca 1180 anställda och finns på ett 30-tal platser i Sverige. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv. Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

För ytterligare information kontakta
RO/mj Jonas Axeheim 072-9817499

Sverof infoops 180322Det var fullsatt när Sverof tillsammans med Hanna Linderstål från Psyopsförbundet ikväll anordnade ett seminarium om påverkansoperationer.

Påverkansoperationer är ett område som kräver kunskap och kännedom för att kunna upptäckas. Kvällen åhörare fick lära sig hur enkelt information kan manipuleras och spridas av avsändare med tveksamma agendor i ett påverkanssyfte.

Adress:

SVEROF
Karlavägen 65, 2 tr
114 49 STOCKHOLM

Besökstider:

Skicka mail för att avtala tid.

Kontakt:

Kanslichef / förbundssekreterare
Kn Jan Kvernby